Tag: ค้นหาข้อมูล

  • ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยพจนานุกรมแบรนด์ Getty Images

    ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยพจนานุกรมแบรนด์ Getty Images

    alpha88 คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ พจนานุกรมจะแสดงคำแปล การอ่าน วิธีเขียน และแม้แต่ตัวอย่างการใช้งานในประโยค สิ่งนี้อาจดูชัดเจน แต่อย่าคาดหวังที่จะแปลประโยคเต็มโดยใช้พจนานุกรมนี้…